BADANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
podmokła łąka
BADANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
Badanie warunków gruntowo-wodnych jest podstawowym badaniem przed:
  • zakupem działki,
  • projektem fundamentów,
  • budową studni chłonnej,
  • instalowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z prawem budowlanym opinii geotechnicznej nie musi wykonywać geolog. Jednak tylko pełne wykształcenie na kierunku geologii daje możliwość profesjonalnej analizy warunków gruntowo-wodnych na Twojej działce.
Zachęcamy do zaufania nam.

Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt