BUDUJESZ DOM
plany budowy
BUDUJESZ DOM
— ZADBAJ O BEZPIECZNE FUNDAMENTY
Każdy projekt domu należy dostosować do warunków panujących na konkretnej działce. Nie chodzi tu tylko o usytuowanie budynku względem stron świata, lecz przede wszystkim o prawidłowe zaprojektowanie fundamentów odpowiednio do istniejących warunków gruntowo-wodnych. W Polsce nośność gruntu jest na większości terenów zadowalająca, lecz zdarzają się przypadki, kiedy budowa geologiczna uniemożliwia budowę, bądź ją znacznie utrudnia.
OPTYMALNY KOSZT FUNDAMENTÓW
Zależnie od budowy geologicznej gruntu, na jakim ma powstać dom, architekt projektuje szerokość ław fundamentowych. Od warunków gruntowo-wodnych zależy także poziom posadowienia budynku. W ten sposób można zaoszczędzić na zakupionym materiale. Po co budować większe fundamenty, skoro starczą mniejsze? Po co kopać głębiej, skoro wystarczy posadowić budynek płycej?
BEZPIECZEŃSTWO
Posadowienie budynku na gruntach nienośnych skutkuje pękaniem budynku, a w dalszej kolejności katastrofą budowlaną. Grunty nienośne należy wybrać. Innym rozwiązaniem jest posadowienie budynku na palach. Poznanie budowy geologicznej podłoża budowlanego jest kluczowe dla zaprojektowania prawidłowych fundamentów oraz ustalenia kosztów ich wylania.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Zbadanie warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej budowy pomoże zaprojektować prawidłową izolację przeciwwilgociową fundamentów. Pomoże też zdecydować o budowie piwnicy oraz głębokości posadowienia budynku. W ten sposób można uniknąć zalania domu, podsiąkającej wody i wykwitów soli i grzybów na ścianach.
W CZYM MOŻEMY POMÓC?
Przy projektowaniu fundamentów oferujemy:
  • wykonanie wierceń na wskazanej nieruchomości,
  • pobranie próbek gruntu,
  • analizę materiałów archiwalnych,
a wyniki prac przedstawimy w opinii geotechnicznej dla określenia warunków wodno-gruntowych posadowienia budynku bądź w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
KONTAKT
Zapytaj architekta, czy zlecił uprawnionym geologom badania warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego przed projektem fundamentów. Nie pozwól, by Twoje bezpieczeństwo umknęło jego uwadze — zleć nam badanie warunków gruntowo-wodnych.
Nie ryzykuj katastrofy budowlanej — zleć badanie warunków gruntowo-wodnych przed budową domu.

Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt