ZŁOŻA
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOPALNI
wielkie opony wywrotki górniczej
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOPALNI
Oferujemy kompleksową obsługę geologiczną kopalni, od poszukiwania i dokumentowania złoża, poprzez dokumentacje ruchowe, po projekt rekultywacji i dokumentacje rozliczeniowe. Wykonujemy także operaty ewidencyjne zmian w zasobach złoża.
GEOFIZYKA I WIERCENIA
W procesie poszukiwania terenów perspektywicznych proponujemy bezinwazyjną metodę sondowań elektrooporowych. Metoda ta jest tańsza i szybsza od wykonania szeregu otworów wiertniczych, dzięki czemu ułatwia podjęcie decyzji o zakupie działki pod przyszłą eksploatację.
Także podczas dokumentowania złoża zastosowanie bezinwazyjnych metod geofizycznych może znacząco obniżyć koszty sporządzenia dokumentacji geologicznej złoża, a także wspomóc dokładne wyznaczenie granic złoża takich jak wyklinowywanie się i zanik warstwy złożowej.
Oferujemy także wiercenia w pełnym zakresie — rdzeniowane, gryzerem, sznekiem, młotkiem, mechaniczne, ręczne.
ROZRUCH I REKULTYWACJA KOPALNI
Przygotowujemy projekty zagospodarowania złoża oraz wnioski koncesyjne, prowadzimy procedurę administracyjną aż do uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny ze złoża.
Przygotowujemy także plany ruchu, a w trakcie prowadzenia ruchu zakładu górniczego zapewniamy dozór geologiczny wraz z corocznym rozliczaniem zasobów kopaliny w ustawowym terminie.
Po zakończeniu eksploatacji oferujemy rozliczenie zasobów złóż dodatkiem do dokumentacji geologicznej, przygotowanie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego oraz sporządzenie projektu rekultywacji.

Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt