PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
czysta woda
WŁASNA OCZYSZCZALNIA?
Zastanawiasz się nad budową przydomowej oczyszczalni ścieków? Wpierw dowiedz się, czy na Twojej działce jest możliwa jej budowa.

Sprawdzimy poziom wód gruntowych na Twojej działce, a także profil litologiczny pod kątem najlepszej lokalizacji studni chłonnej dla odprowadzanych oczyszczonych ścieków.

Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt