szklanka wody
STUDNIE
WŁASNE UJĘCIE WODY
— CZY TO MOŻLIWE NA TWOJEJ DZIAŁCE?
Stosując bezinwazyjną metodę sondowań elektrooporowych udzielamy odpowiedzi, czy możliwa jest budowa studni na Twojej działce.

Taki sposób poszukiwania warstwy wodonośnej jest tańszy i szybszy niż wykonanie wierceń.

Przygotujemy także operat wodnoprawny i uzyskamy dla Ciebie pozwolenie wodnoprawne na budowę studni.

Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt