Kupowanie ziemi, której nie zbadał geolog, jest jak wybór samochodu tylko na bazie zdjęcia. Jeśli nie wiesz, co jest pod powierzchnią, skąd możesz wiedzieć, jaką ma wartość?

In-Geo zbada dla Ciebie nośność gruntów, poziom wód gruntowych, ukształtowanie terenu, położenie względem cieków wodnych i szereg innych czynników, które będą miały wpływ na przydatność działki pod Twoją budowę, na cenę zakupu i cenę odsprzedaży w przyszłości.

Zakres badań dla budynków
I klasy geotechnicznej

(np. dom parterowy lub jednopiętrowy)

 • wiercenia na terenie wskazanej nieruchomości
 • pobieranie próbek gruntu
 • analiza materiałów archiwalnych
 • sporządzenie opinii geotechnicznej
 • opis modelu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych
 • określenie nośności gruntów i parametrów wytrzymałościowych
 • doradztwo (mailowe lub telefoniczne)

Zakres badań dla budynków
II i III klasy geotechnicznej

(np. dom o głębokich fundamentach, nad wodą)

 • badania laboratoryjne gruntów i/lub wody • sondowania DPL, SLVT i inne
 • pomiar geodezyjny GPS-em geodezyjnym • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt geotechniczny
 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • prowadzenie procedury administracyjnej (dotyczy projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich).

IN-GEO oferuje:

Podłoże budowlane jest zmiennie. Twój sąsiad może mieć zupełnie inny grunt pod swoim domem niż będziesz miał Ty, i tylko profesjonalne badanie może dać Ci pewność, że jest tam na czym postawić budynek. Koszt ziemi i domu jest ogromny. To ogromne poświęcenie całej rodziny. Nie ryzykuj, że to wszystko straci na wartości. Inwestuj tylko w zbadany grunt.

IN-GEO oferuje:

wiercenia na terenie wskazanej działki
profesjonalne badanie próbek gruntu
końcowy raport geologiczny wraz z opinią
pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej działki
doradztwo (mailowe, telefoniczne bądź osobiste)
Zapytaj o badanie działki przed zakupem
Co w gruncie piszczy

Jesteśmy geologami z zawodu i z pasji. Na naszym blogu dzielimy się ciekawostkami, przestrogami i wiedzą cenną dla każdego, kto coś buduje — oraz tym, co udało się geologom wykopać spod polskich domów.

Nic nie ryzykujesz. Działamy od 2013 r., pomogliśmy przy setkach budów.
Mamy doskonałe opinie, a rozmowa jest niezobowiązująca.
Spytaj o ofertę dla porównania
×