TWOJE DANE SĄ (I BĘDĄ) TYLKO TWOJE

Jesteśmy uczciwi we wszystkim, co robimy  — również w ochronie danych osobowych.

Szanujemy prywatność klientów, a powierzone nam dane wykorzystujemy jedynie w celu przedstawienia dobrej oferty na dobrą usługę. Żadnych kruczków, żadnych dwuznaczności.

Możesz w każdej chwili poprosić o ich wykasowanie, i zawsze czuć się bezpiecznie. Twoje dane są tylko Twoje:


WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W IN-GEO:

Opiekun danych

Administratorem Twoich danych jest firma In-Geo Geologia i Górnictwo Katarzyna Gołąb z siedzibą na ul. Superunek 1, 05-462 Wiązowna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 1132361445 i REGON 146790612. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail katarzyna.golab@in-geo.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Superunek 1, 05-462 Wiązowna.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • wykonania umowy bądź usługi — przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy.
  • marketingu bezpośredniego — do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.
  • finansowo-księgowych — przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego.
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń — do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze na ul. Superunek 1, 05-462 Wiązowna lub wysyłając wiadomość e-mail na adres katarzyna.golab@in-geo.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez In-Geo w ramach zawieranych z Tobą umów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania co do naszej polityki prywatności, z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie detale. Napisz bądź zadzwoń »


Co w gruncie piszczy

Jesteśmy geologami z zawodu i z pasji. Na naszym blogu dzielimy się ciekawostkami, przestrogami i wiedzą cenną dla każdego, kto coś buduje — oraz tym, co udało się geologom wykopać spod polskich domów.

Nic nie ryzykujesz. Działamy od 2013 r., pomogliśmy przy setkach budów.
Mamy doskonałe opinie, a rozmowa jest niezobowiązująca.
Spytaj o ofertę dla porównania
×